Borang Pengaduan
Skip Navigation LinksAduan System > Borang Pengaduan
Nama:
No. K.P/Paspot
Alamat:
Tempat/Daerah Kes Berlaku:
No. Telefon:  
No. Faks:  
E-Mel:
Kategori Pelanggan:
Jantina:
Umur:
Bangsa:
Warganegara:
Klasifikasi Aduan:
Jabatan yang diadu:
(Sila pilih Lain-lain untuk badan swasta)

Nama badan swasta yang diadukan:
Ada usaha penyelesaian?:
Sekiranya ada, sila catat nama pegawai/jabatan yang dihubungi:
Tajuk Aduan:
Maklumat Aduan:
Muat Atas Imej:
Imej (Image) 1: Imej (Image) 2: Imej (Image) 3:

Pengakuan

Apakah kod yang terdapat pada imej di tepi?